Bożena Krzyżanowska 1.09.2007 do chwili obecnej

 

******************************

 

Jan Choiński 1.09.1997 - 31.08.2007

 

******************************

 

Ignacy Hodun 1.09.1987 - 31.08.1997

 

******************************

 

Edward Szum 1.09.1976 - 31.08.1987

 

******************************

 

Tadeusz Tymiński 1.09.1973 - 31.08.1976

 

******************************

 

Stanisław Cholewa 1.09.1962 - 31.08.1973

 

******************************

 

Adam Kulesza 1.09.1959 - 31.08.1962

 

******************************

 

Władysław Prokop 1.09.1958 - 31.08.1959

 

******************************

 

Franciszek Miłkowski 1.09.1953 - 31.08.1958

 

******************************

 

Irena Bierońska 1.09.1950 - 31.08.1953

 

******************************

 

Aleksander Sikorski 01.03.1945 - 31.08.1945

 

******************************

 

Wiktor Wasilewski  grudzień 1944 - marzec 1945
oraz 1.09.1945 - 31.08.1950

 

******************************

 

Sylweriusz Treugutt październik - grudzień 1944 

 

******************************

 

Ignacy Gilewski - budowniczy szkoły