Z prawdziwym sentymentem wspominam naszą klasę i Profesorów przygotowujących nas do egzaminu dojrzałości. Nie byliśmy typową klasą maturalną. Różnił nas wiek, przeżycia z okresu okupacji. Spotkaliśmy się na ten jeden rok, by nadrobić okupacyjne zaległości i zdać maturę. Jednym z moich kolegów szkolnych był Stefan Treugutt, późniejszy profesor filologii polskiej. To on właśnie namówił mnie do studiowania w Warszawie ( myślałem wcześniej o Krakowie). Miło wspominam także Adka Kuźniara i koleżanki: Ankę Sudenis (jego przyszłą żonę), Reginę Byczkowską, a także Marysię Gartkiewicz, z którą łączyła mnie przyjaźń.

Wyjątkowo lubiłam i ceniłam zajęcia z języka polskiego z profesorem Kuźniarem i fascynujące lekcje historii (nie pamiętam nazwiska nauczyciela, ale pasję do zagłębiania historii zaszczepił we mnie właśnie On). Z kolei matematykowi – profesorowi Mederowi – zawsze byłam wdzięczna za wyrozumiałość, wielką cierpliwość i pomoc w opanowaniu przedmiotu, który- co tu kryć- nie był moją mocną stroną.

Pozostaje mi życzyć Szkole, Dyrekcji i wszystkim nauczycielom sukcesów w kształceniu i wychowaniu kolejnych pokoleń.

Janina Danuta Rapacka z domu Sołtan

Matura 1945

Warszawa, 12 maja 2014

Mile wspominam lata szkolne w Siemiatyczach. Żałuję, że tym razem nie mogę wziąć udziału w Zjeździe Absolwentów. Serdeczne pozdrawiam Szanowne Grono Pedagogiczne, wszystkich uczestników Zjazdu, a szczególnie Koleżanki i Kolegów z mojej klasy /.…/ Kochanej Szkole życzę jak najlepszych wyników w pracy.

Jan Piotrowski, lekarz medycyny

Matura 1949

Tuchów, 03.06.2014

W roku 1945 byłam w pierwszej po wojnie grupie maturzystów w Siemiatyczach. W maju po repatriacji z Wilna, jako eksternistka przystąpiłam do egzaminów maturalnych./…/

Z wielkim sentymentem wspominam grono profesorskie oraz koleżeńskie. Przesyłam bardzo serdeczne pozdrowienia dla uczestników zjazdu absolwentów. Przez wiele lat byłam związana z Siemiatyczami - mieszkałam tu i pracowałam jako adwokat w sądzie siemiatyckim, po jego likwidacji, w Bielsku Podlaskim./…/

Maria Brzeska zd. Kosińska

Matura 1945

Warszawa, czerwiec 2014

/…/ Czas jednak nie zatrze tych wspomnień z lat szkolnych, tych biwaków i ognisk harcerskich, zorganizowanych marszów szkolnych do kościoła.

Na temat planowanego programu Zjazdu chciałoby się rzec językiem, jakiego uczył nas pan Prof. Sztetyłło „signum et iustum est” bowiem „godne to i sprawiedliwe” jest rozpoczęcie Zjazdu modlitwą w kościele i w cerkwi oraz odwiedzenie grobów Wychowawców na cmentarzu.

To była wyjątkowa Szkoła i wyjątkowe grono Profesorów, o czym z rozrzewnieniem się tylko wspomina.

Stanisław Szyndler, magister inżynier

Olsztyn, 28.IV. 2014

Jestem Bardzo dumna, że ukończyłam LO w Siemiatyczach, bo dzięki temu mogłam się wspiąć po szczeblach kariery naukowej, aby poszerzać naukę polską na świecie i na Uczelni Białostockiej Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny). To dzięki nauczycielom Tej szkoły dziś jestem Profesorem dr bab. nauk medycznych i jako jedna z wielu abiturientów jestem na X Zjeździe.

Życzę Dyrekcji i Nauczycielom dużo zdolnych, kreatywnych i mądrych uczniów.

Maria Mantur zd. Gładysz

Prof. dr hab. nauk medycznych

Matura 1969

Siemiatycze, 28.06.2014

Jesteśmy bardzo dumni, że daliśmy maturę w 1966 r. „Matura Tysiąclecia”. Dziś spotykamy się w dość licznym gronie, bo to już X zjazd. Będziemy zawsze wracać wspomnieniami do tamtych dni, a dzisiaj bawimy się i cieszymy się sobą.

Uczestnicy X Zjazdu Absolwentów

Matura 1966

Siemiatycze, 28.06.2014

Jestem wdzięczna p. Dyrektorowi Miłkowskiemu, że przyjął mnie do kl. XI C w 1954 r. (z Drohiczyna), że mogłam ukończyć maturę w 1955 r. i dalej studiować. Dziękuję wszystkim nauczycielom.

Irena Ziółkowska Chlebińska

Matura 1955

Siemiatycze, 28.06.2014

Składamy serdeczne gratulacje i życzenia z tak wielkiej okazji jak 70-lecie szkoły. X Zjazd absolwentów jest wspaniałą okazją, aby spotkać nauczycieli, koleżanki i kolegów. Dzięki temu wracają wspomnienia.

Życzymy dalszych sukcesów i owocnej pracy z młodzieżą.

Małgorzata Kamińska zd. Giermaz

Anna Franczyk zd. Burak

Matura 1992

Siemiatycze, czerwiec 2014

Wspaniała szkoło, Tobie wszystko zawdzięczam, Tobie dziękuję i mam Ciebie w ciągłej pamięci.

Borys Mikułowski

Matura 1960

Siemiatycze, 28.06.2014

Z muzyką, miłością i Podlasiem w sercu, na pamiątkę zjazdu, z podziękowaniami za wzruszenia i śpiewnymi pozdrowieniami.

Ewelina Wojciechowska

Matura 1997

Siemiatycze, 28.06.2014